Toegankelijk voor alle kinderen

De Tjotter is een openbare basisschool in de Landstrekenwijk met circa 300 leerlingen, die inspeelt op de verschillende actuele aspecten van de samenleving en vragen die de maatschappij ons stelt. Leerlingen uit gezinnen met verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen zijn bij ons welkom.

Samen spelend en werkend, leren leerlingen de verschillen kennen en respecteren. Op onze school heerst een plezierig leer- en werkklimaat waarin leerlingen, teamleden en ouders zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst

Wij vinden het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt op De Tjotter. Hierbij streven we samen naar een zo hoog mogelijke opbrengst van ons onderwijs voor iedere leerling. De nadruk ligt hierbij op de kernvakken Taal, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen. Naast deze kernvakken besteden wij natuurlijk ook aandacht aan de creatieve vakken, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs.

Onze drie belangrijkste pijlers zijn: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. De belangrijkste gedragsverwachtingen die wij in de school hanteren:
- We luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen.
- We zijn aardig voor elkaar
- We lopen rustig door de school en praten met onze drie stem.
- Wij zorgen er met elkaar voor dat onze school er netjes uitziet.
- Wij werken samen en helpen elkaar.
De inzet van PBS (Positive Behaviour Support) door de hele school ondersteunt ons hierbij.

Uitgaan van verschillen